Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Forewave Audio Converter

  Univerzálny audio prevodník Podporuje formáty MP3, WMA, WAV, Real Media RA, FLAC, AAC, AC3, AMR, WAV a tiež niektoré video formáty. »
  Licencia: Shareware

 • UtilCalc

  UtilCalc je kalkulačka, ktorá zobrazuje na obrazovke Pocket Pc každý krok výpočtu. »
  Licencia: Shareware

 • NoteCable Audio Converter

  Je výkonný nástroj na prevod chránených audio súborov DRM do klasického formátu MP3. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Fonty
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

FontList 1.5

sk Zobraziť všetky nainštalované písma vo webovom prehľadávači.

en View all installed fonts in your web browser.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.07 MB

FontMap 2.41

sk Zobrazenie a tlač písma nainštalované a externých; Zobrazenie ukážky a nainštalovať Fonty.

en View and print both installed and external fonts; preview and install fonts.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.33 MB

FontRenamer 1.0

sk Premenuje súbory písiem truetype (*.ttf) na skutočné meno písma

en renames truetype font files (*.ttf) to the real name of the typefaces

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.05 MB

Manage My Fonts 1.0.2010

sk Správu súborov písiem na počítači.

en Manage font files on a computer.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.60 MB

MarVoSym 3.10

sk Pravda typové Symbol písma MARVOSYM.TTF

en True Type Symbol Font MARVOSYM.TTF

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.18 MB

FontBrowser 1.0

sk Umožňuje zobrazenie ukážky všetkých písiem dostupných v systéme.

en Enables you to preview all the fonts available on your system.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.17 MB

FontsOnCD 0.9b

sk Najlepšie písmo TrueType prehliadania utilita pre vytvorenie CD písmo kolekcií

en The best TrueType font browsing utility for creating CD font collections

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.01 MB

WinFontsView 1.05

sk Zobrazenie vzorky všetky písma nainštalované vo vašom systéme.

en Display sample of all fonts installed on your system.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.04 MB

AMP Font Viewer 3.86

sk Úplné font manager: zobraziť, organizovať, inštalovať, odstrániť a vytlačiť zoznam písiem

en Complete font manager: view, organize, install, delete and print fonts lists

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.51 MB

CrossFont 6.0

sk Konverzia písma TrueType a PostScript Type1 medzi systémom Macintosh a Windows PC

en Convert TrueType and PostScript Type1 fonts between Macintosh and Windows PC

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.76 MB

Fontrast 1.34

sk Vytvára vysoko kvalitné vektorové textúry z písma TrueType Windows.

en Create high quality bitmapped textures from Windows TrueType fonts

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.29 MB

Barcode Creator Software Barcode Studio 11.0.0

sk Čiarových kódov Software: Vytvoriť 1D/2D/GS1 Čiarové kódy. Čiarový kód Maker: Obrázok, EPS, tlačiarne

en Barcode Software: Create 1D/2D/GS1 Barcodes. Barcode Maker: Image, EPS, Printer

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 9.60 MB

X-Fonter 7.2.0

sk Pokročilé Font Manager a Font Viewer pre Windows

en Advanced Font Manager and Font Viewer for Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.65 MB

Stencil fonts 1.0

sk Vytvorenie šablóny listov z inštalovaných pravda typ písma.

en Create stencil letters out of any installed true type font.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 0.85 MB

Scanahand 1.0

sk Generovať fonty, bez toho aby ste museli poznať všetky technické detaily zúčastnených.

en Generate fonts without the need to know all of the technical details involved.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.60 MB

AT Font Genet 2.4

sk Správca písiem s archívmi ZIP podporu

en Font manager with ZIP archives support

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.83 MB

FontCreator Home Edition 5.6

sk Vytvorte si vlastný podpis, logo a písmo a viac sa toto písmo editora.

en Create your own signature, logo and handwriting and more with this font editor.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 6.32 MB

BitFontCreator 2.2

sk Bitmapový font tvorca nástroj. Windows vytvoriť bitmapový font a export dát bitmapy

en Bitmap font creator tool. create Windows bitmap font and export bitmap data

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.19 MB

Typograf font manager 4.8f

sk Najvyššej triedy správca písiem OpenType, TrueType, Type1 fonty. Náhľad, tlač, porovnať

en Top class font manager for OpenType,TrueType,Type1 fonts. Preview,print,compare

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.94 MB

Sib Font Editor 2.1

sk Šikovný nástroj pre vytváranie písma, prenos písma symboly a upravovať vlastnosti písma

en A handy tool to create fonts, transfer font symbols and modify font properties

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.74 MB

Virtual Font Folder 1.04

sk Virtuálne priečinky písiem synchronizuje nainštalované fonty s zdieľaného sieťového priečinka alebo priečinka

en Virtual Font Folder synchronizes installed fonts with a network share or folder

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.02 MB

MainType 2.1

sk Ľudia, preview, inštalácia, zaťaženie, organizovať a tlačiť fonty s týmto správca písiem.

en Browse, preview, install, load, organize and print fonts with this font manager.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.70 MB

Najsťahovanejšie programy