Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

4submit Site Submitter 1.1

Autor: Download Software
Stránka: 4submit.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.13 MB
Cena: 34 $
Počet stiahnutí: 805
Dátum pridania: 2008-01-30
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Manažment a distribúcia

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows CE, Windows Mobile 2003

Krátky popis k programu 4submit Site Submitter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér 4submit Site Submitter vo verzií 1.1 od autora Download Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu 4submit Site Submitter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér 4submit Site Submitter ..

Popis od autora programu - Download Software v anglickom jazyku:

4submit Site Submitter is a multi-award winning, web promotion software on the market today. It has been developed to offer Website owners the ability to promote their websites to the ever increasing number of search engines on the internet without any hassles or complications. It will help you submit your web site to hundreds of major search engines with just a few button "clicks" and drive 1000's of guaranteed traffic to your web site. Simply enter your Web Site details and press a button. This incredible program will automatically submit all your web sites to 1000+ major Search Engines within minutes to get your web site to be listed on the TOP positions.
4submit Site Submitter is for adding the sites of a user to the database of well-known directories and search engines through the services of sites` adding and services of queries for repeated indexing (ping services). The program is fully automatic and does not demand to enter any data except the address of your site. The list of accessible sites where you can add your sites is been checking constantly, so it is downloaded from the server 4submit.com every time you enter the program and it is accessible only if you have a valid license.

As 85% of internet traffic is generated by search engines, submitting your Web site to all Major Search Engines (like Yahoo, Google) is the most effective way of promoting your Webpage on the Internet. In order to maintain a Search Engine placing near the top for your chosen 'keyword' it is essential to regularly submit your Web site details to these Web directories and engines. The actual registration process can be deceptively simple but time consuming, especially if done on a regular basis. 4Submut Site Submitter is just what you need for this repetitive but very important task - and it does it fully automatic, before you know it you have tons of internet traffic flowing to your site.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

4submit stránok Obstarávateľ je multi-ocenený, web propagácia softvér na trhu dnes. Bol vyvinutý ponúknuť Majitelia webových stránok schopnosť presadzovať svoje webové stránky na neustále sa zvyšujúci počet vyhľadávačov na internete, bez akýchkoľvek ťažkostí či komplikácií. To vám pomôže podať svoje webové stránky do stoviek veľkých vyhľadávačov s niekoľkými "kliknutí" tlačidlo a pohon 1000 je zaručené prevádzky na vašich webových stránkach. Stačí zadať váš web údaje a stlačte tlačidlo. Tento neuveriteľný program bude automaticky odosielať všetky svoje webové stránky na 1000 + veľkých vyhľadávačov behom niekoľkých minút dostať vaše webové stránky by mali byť uvedené na pozície TOP. 4submit stránok Obstarávateľ je pre pridanie stránky užívateľa do databázy známy adresára a vyhľadávače prostredníctvom služieb lokalít "pridávanie a služby pre opakované otázky indexovanie (ping služby). Program je plne automatický a nevyžaduje zadávať žiadne údaje, s výnimkou adresu vášho webu. Zoznam prístupných miest, kde si môžete pridať svoje stránky, je kontrola bola stále, tak je to stiahnuť zo servera 4submit.com zakaždým, keď sa do programu a je prístupný iba v prípade, že máte platnú licenciu. 85% internetovej prevádzky je generovaný pomocou vyhľadávačov, odoslaním svoje webové stránky všetkých hlavných vyhľadávačov (napr. Yahoo, Google), je najúčinnejší spôsob, ako podporiť svoje webové stránky na internete. V záujme zachovania vyhľadávače umiestnenie v hornej časti na Vami zvolenej 'kľúčové slovo' je nutné pravidelne podávať webe detaily týchto webových adresárov a motory. Skutočný proces registrácie môže byť zdanlivo jednoduché, ale časovo náročné, najmä ak vykonáva v pravidelných intervaloch. 4Submut stránok Obstarávateľ je práve to, čo potrebujete pre tento opakujúce sa, ale veľmi dôležitú úlohu - a robí to plne automatické, než sa nazdáte, máte veľa internetového prevádzky tečie do vašich stránok.

Sťahujte tu: 4submit Site Submitter 1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EasyLicenser License Manager 2.5.11Novinka

EasyLicenser provides Easy-to-use, Low-Cost, and Flexible License Management

Orientačný preklad: EasyLicenser poskytuje jednoduché-to-use, nízka-náklady a flexibilné spravovanie licencií

Licencia: Demo | Veľkosť: 9.73 MB

SDProtector Pro 1.12Novinka

SDProtector can protect and compress your soft against cracker

Orientačný preklad: SDProtector môžu chrániť a komprimovať soft proti cracker

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.77 MB

PADADD 2.5.1Novinka

Submit your software PAD file to 1000+ shareware and freeware sites.

Orientačný preklad: Zašlite svoj softvér PAD súboru 1000 + shareware a freeware stránok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

Alkonost ContraCopy 3.30Novinka

Software system, that creates key diskettes for copy protected software

Orientačný preklad: Softvérový systém, ktorý vytvára kľúčové diskety pre kopírovanie chráneného softvéru

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.07 MB

Private exe Protector 3.2.3Novinka

Professional licensing, tampering protection and software examination system

Orientačný preklad: Profesionálny licencií, ochrany a manipulácia softvér systém skúšok

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.20 MB

Updater 1.8.1.1449Novinka

Updater is an advanced auto update module which is very easy to integrate.

Orientačný preklad: Updater je pokročilých auto aktualizácia modul, ktorý je veľmi jednoduché integrovať.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.03 MB

Photo Gallery Manager script 1.0Novinka

Tukanas Photo Gallery Manager script

Orientačný preklad: Tukanas Fotogaléria Manager skript

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.54 MB

Untouch 2.2Novinka

Reverts files dates back if the files have not really changed.

Orientačný preklad: Vráti sa súbory, sa datuje v prípade, že súbory neboli naozaj zmenil.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.36 MB

Lil CMS 1.0Novinka

Lil' CMS allows easy text changes on already-made site.

Orientačný preklad: Lil "CMS umožňuje jednoduché textové zmeny na už vykonané stránkach.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Najsťahovanejšie programy