Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AntHill (Pocket PC) 1.00

Autor: BallShooter Games
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.43 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 18524
Dátum pridania: 2004-10-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Hry a zábava > Arkádove

Operačný systém:

Windows CE

Krátky popis k programu AntHill (Pocket PC):

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AntHill (Pocket PC) vo verzií 1.00 od autora BallShooter Games. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AntHill (Pocket PC) je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AntHill (Pocket PC) ..

Popis od autora programu - BallShooter Games v anglickom jazyku:

Get ready for an exciting combination of thrilling action with a challenging thinking game. Anthill is a fun game for all ages and different genre lovers. The player has to guide the ant-eater’s tongue through the labyrinths of an ant-hill inhabited with different creatures. Your main objective is to eat all ant larva.

If you feel a bit hungry, you can snack on ants. Caterpillars are tasty too, but you have to make sure you approach them from behind, otherwise they will bite you. Beetles sometimes get to roam the passages of the ant-hill, but they aren’t edible and can cause a serious damage to the ant-eater’s tongue. Ant’s Queen is a rare prey, usually located at the very bottom of the anthill. Completely defenseless, it causes the death of all creatures in the ant-hill, when eaten. You will also be awarded several seconds of complete peace before the nasty bugs start appearing again.

Your most dangerous opponent is a nocturnal Black Widow spider. It appears only during the dark part of the day and is very smart. It can travel up and down, as well as left and right. The spider’s bite leads to a certain death of the ant-eater. The Black Widow spider should be avoided at any cost.

The bonuses can be found, too. The coolest one is anesthesia – it makes the ant-eater not feel any pain, the tongue changes the color and any creatures can be eaten without any harm. Another helpful bonus is extra life.

The coolest thing about the game is that you can download a free trial version to see what all the hype is about. And we are absolutely positive that you and your whole family will love the game. Your copy is waiting for you right here. Get it now!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pripravte sa na vzrušujúce kombinácii napínavej akcie s náročným myslením hru. Mravenisko je zábavná hra pre všetky vekové kategórie a rôzne žánrové milenci. Hráč má na obsluhu mravčiar je jazyk cez labyrinty ant-kopec obývaný s rôznymi tvormi. Váš hlavný cieľ je jesť všetky mravca larva. Ak máte pocit, trochu hlad, môžete si desiatu na mravce. Húsenice sú chutné taky, ale musíte sa uistiť, že prístup k nim zozadu, inak budú hrýzť vás. Chrobáky niekedy dostať do túlať pasáže ant-kopec, ale nie sú jedlé a môžu spôsobiť vážne poškodenie mravčiar je jazyk. Ant Queen je vzácnou korisť, zvyčajne sa nachádza na samom dne mravenisko. Úplne bezbranný, to spôsobí smrť všetkých zvierat v ant-kopec, keď jedol. Budete tiež získal niekoľko sekúnd úplný kľud pred škaredé chyby začnú zobrazovať znova. Vaša najnebezpečnejší súper je nočný čierna vdova. Zdá sa, len pri tmavé časti dňa a je veľmi inteligentný. To môže cestovať hore a dole, rovnako ako ľavé a pravé. Pavúčie uhryznutie vedie k istej smrti mravčiar. Čierna vdova je potrebné sa vyhnúť za každú cenu. Bonusy možno nájsť tiež. Najlepšie z nich je anestézie - to robí mravčiar necítil žiadnu bolesť, jazyk zmení farbu a všetky bytosti môžu byť konzumované bez akejkoľvek ujmy. Ďalším užitočným bonusom je ďalší život. Najúžasnejšia vec na hre je to, že si môžete zadarmo stiahnuť skúšobnú verziu vidieť, čo všetko humbuk je. A my sme úplne pozitívne, že vy a celá vaša rodina bude milovať v hre. Vaša kópia je na vás čaká práve tu. Získať teraz!

Sťahujte tu: AntHill (Pocket PC) 1.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Gravity Launch 1Novinka

Launch the rocket with the right trajectory!

Orientačný preklad: Spustenie raketové s právo dráhe!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.09 MB

AquaField 1Novinka

Swim around as a fishy, yippee!

Orientačný preklad: Plávať okolo ako rybka, yippee!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.74 MB

The Adventures of Blob Bob 1Novinka

Its a blog...and his name is Bob!

Orientačný preklad: Jeho blog... a jeho meno je Bob!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.41 MB

Music Notes In Space HN 1.6Novinka

Learn music notes duration the fun way!

Orientačný preklad: Učiť hudbu konštatuje trvanie zábavu spôsob!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.54 MB

Gilligan's Island Hop 1Novinka

A Gilligan themed frogger game!

Orientačný preklad: Jednoduchá zábavna hra. Vašou úlohou je sa dostať na ostrov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.83 MB

Invadazoid 1.0Novinka

Play Free Invadazoid Online Game

Orientačný preklad: Hrať zadarmo Invadazoid On-line hra

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.43 MB

Present Grabber 1Novinka

Grab the presents quickly!

Orientačný preklad: Chyť darčeky rýchlo!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

WW2 Air Battle 1.0Novinka

Shoot down a group of German planes which are attacking the London.

Orientačný preklad: Zostreliť skupina nemeckých rovín, ktoré sú útočiace londýnskej.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.7 MB

Emerald Tale 1.0Novinka

spectacular arcade puzzler

Orientačný preklad: veľkolepé pasáže hlavolam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.6 MB

Najsťahovanejšie programy