Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Best Vista Tune 1.3

Autor: BitUtil
Stránka: bitutil.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.94 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 5348
Dátum pridania: 2008-11-11
Aktualizácia: 2011-06-12

Kategória programu:

Systémové utility > Údržba systému

Operačný systém:

WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Best Vista Tune:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Best Vista Tune vo verzií 1.3 od autora BitUtil. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Best Vista Tune je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Best Vista Tune ..

Popis od autora programu - BitUtil v anglickom jazyku:

Do you work with Windows Vista or Windows XP? Then, whether as a professional or an amateur you will certainly appreciate the BestVistaTune software. Windows gets better with every year but there is always some room for development and improvement.

BestVistaTune allows you to fine-tune your Windows Vista and Internet Explorer easily and safely. It is the best way to tweak and optimize your Windows Vista system. BestVistaTune gives your system the look you want, and optimizes its performance for the tasks you do most often, while cutting CPU and RAM expenses on the tasks you are unlikely to perform.

Here are just a few of the BestVistaTune features that you are going to love:
- Customizing Start menu look and behaviour
- Tweaking hidden system performance settings
- Viewing user and OEM information
- Tweaking Desktop settings
- Internet connection speed optimization
- Internet Explorer tweaks
...as well as a lot of other useful tweaks

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pracujete s Windows Vista alebo Windows XP? Potom, ako profesionálny alebo amatérske budete určite ocenia BestVistaTune softvér. Windows dostane lepšie s každý rok, ale tam je vždy určitý priestor pre rozvoj a zlepšenie.

BestVistaTune umožňuje doladenie vašich Windows Vista a Internet Explorer ľahko a bezpečne. To je najlepší spôsob, ako vyladit a optimalizáciu systému Windows Vista. BestVistaTune dáva váš systém vzhľad a optimalizuje jeho výkon úloh si najčastejšie, kým rezanie CPU a pamäť RAM náklady na úlohy, ktoré ste pravdepodobne vykonávať.

Tu sú len niektoré z BestVistaTune funkcie, ktoré budete milovať: - prispôsobenie Štart menu vzhľad a správanie - ladenie skryté systém nastavenia výkonu - zobrazenie používateľa a OEM informácie - ladenie Desktop nastavenia - internetové pripojenie rýchlosť optimalizácia - Internet Explorer Tweak.. .as ako aj veľa iných užitočné Tweak

Sťahujte tu: Best Vista Tune 1.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Advanced PC Tweaker 2009.6Novinka

Advanced Windows PC Tweaker

Orientačný preklad: Rozšírené Tweaker Windows PC

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.62 MB

Startup Booster 2.3Novinka

Speed up your PC loading several times! No special skills, 100% free.

Orientačný preklad: Zrýchlite svoj počítač načítania niekoľkokrát! Žiadne špeciálne zručnosti, 100% zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.09 MB

Bootpart 2.60Novinka

BootPart is a tool for adding partitions in the WinNT/2K/XP multi boot menu

Orientačný preklad: BootPart je nástroj pre pridanie oblastí v WinNT/2 K/XP multi boot menu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.025 MB

Exe To Service 2.0Novinka

Install a Windows program as a service

Orientačný preklad: Nainštalovať program Windows ako služba

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Device Doctor 1.0Novinka

Freeware Windows utility that automatically updates hardware drivers.

Orientačný preklad: Freeware Windows utilita, ktorá automaticky aktualizuje ovládače hardvéru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.55 MB

AIV Startup Protector 1.0Novinka

Make your computer startup fast.Get protection from unwanted startup programs.

Orientačný preklad: Aby vaša štarte počítača rýchlo.Získať ochranu nechcené spúšťacie programy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.78 MB

PC Serial Nr 1.0Novinka

This handy PC Serial Nr tool returns basic computer info

Orientačný preklad: Tento šikovný nástroj zobrazuje základné informácie o počítači.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.48 MB

MakeVM 1.6.5Novinka

Create/edit/manage Virtual Machines; create, manage, convert virtual disks.

Orientačný preklad: Vytvoriť/upraviť/spravovať virtuálne stroje; vytvárať, spravovať, konvertovať virtuálne disky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

Windows Tweak Control 1.0Novinka

Windows Tweak Control is mainly a security tool for Windows.

Orientačný preklad: Kontrola vyladit Windows je hlavne zabezpečenia nástroj pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.10 MB

Najsťahovanejšie programy