Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

iPhone Unlocking Software 3.14.4

Autor: Unlock iPhone Inc
Licencia: Data Only
Veľkosť: 99.18 MB
Cena: 23.99 $
Počet stiahnutí: 11811
Dátum pridania: 2009-10-02
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

iPhone, iPod, iTouch, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, Mac OS X, Mac Other, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu iPhone Unlocking Software:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér iPhone Unlocking Software vo verzií 3.14.4 od autora Unlock iPhone Inc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu iPhone Unlocking Software je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér iPhone Unlocking Software ..

Popis od autora programu - Unlock iPhone Inc v anglickom jazyku:

We have developed our own unique iPhone unlocking solution and we are confident to say that our unlock is the safest, most easiest iPhone Unlocking solution on the market today.

Our solution is simple and failsafe, and will fully unlock any version iPhone, completely hassle Free, without having to worry about updates or complicated instructions!

Our Solution Enables you to activate any iPhone on any network, any carrier, any SIM card. No need to provide any information to AT&T, This is not a technical hardware unlock, No need to soldering/opening your iPhone. You can restore your iPhone to original state, You can use it on as many iPhones you want, works with any iPhone, any Provider, any Simcard! Fully iPhone optimized.
Unlock Any network:

Our iPhone Unlock Solution is Proven to work with many networks like T-Mobile, O2, Orange, Telefonica, Vodafone, AT&T, TIM, Telstra and Many Others.

The solution we provide for unlocking your iPhone is the easiest and safest solution available today. Unlocking is as simple as pressing a few buttons. The Video Instructions inside our Membersarea explain the process step by step.
Signup now and use your iPhone with any SIM card and any network worldwide!

Features
- FULL Unlock for Any Network! Worldwide!
- ALL Functions Working!(Includes 3G Data network and GPS!)
- Very Easy unlock, no knowledge required! Anyone can do this.
- No iTunes Sync or Airplane mode issues
- This is the ONLY Reliable & Stable unlock Solution for the iPhone 3G!
- No Signal Loss like other Unlocks available!
- Instant Access to 1000's of iPhone Applications!
- Instant Access to 1000's of iPhone Applications! - 100% Working, 100% Reliable, 100% Safe!

Extra Features
Our Unlock Solution allows your to "Jailbreak" your iPhone. This will add the Cydia and Installer Application to your iPhone. These will allow you to add thousands of Free applications to your iPhone, like Games,etc.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vyvinuli sme vlastný unikátny iPhone odblokovanie riešenie a sme si istí, že naša odomknúť je najbezpečnejšie a najjednoduchšie iPhone Uvoľnenie riešenia na súčasnom trhu. Naše riešenie je jednoduché a zabezpečený proti poruchám, a bude plne odomknúť všetky verzie iPhone, úplne bezproblémová, bez toho aby sa museli starať o aktualizácie alebo zložité návody! Naše riešenie umožňuje aktivovať akýkoľvek iPhone na akejkoľvek sieti, musí byť každý dopravca, akoukoľvek SIM kartou. Nie je potrebné, aby poskytol všetky informácie, ktoré AT & T, to nie je technického vybavenia odomknúť, netreba spájkovanie / otvorenie telefónu iPhone. Môžete obnoviť váš iPhone do pôvodného stavu, môžete použiť na ľubovoľnom počte iPhone chcete, pracuje so všetkými iPhone, každý poskytovateľ akékoľvek simcard! Plne optimalizované pre iPhone. Odomknúť Akékoľvek sieť: Naše iPhone Odomknúť riešenie je preukázané, že pracovať s mnohými sietí, ako T-Mobile, O2, Orange, Telefonica, Vodafone, AT & T, TIM, Telstra a mnoho ďalších. Toto riešenie ponúkame pre odblokovanie iPhone je najjednoduchšie a najbezpečnejšie riešenie sú dnes k dispozícii. Uvoľnenie je rovnako jednoduché ako stlačenie niekoľkých tlačidiel. Video inštrukcie vnútri našej Membersarea vysvetliť proces krok za krokom. Prihláste sa teraz a používať iPhone s akoukoľvek SIM kartou a akejkoľvek siete po celom svete! Vlastnosti - Full Unlock pre každú sieť! Po celom svete! ! - Všetky funkcie Názov (zahŕňa dátové siete 3G a GPS!) - Veľmi ľahko odomknúť, bez znalosti! Ktokoľvek môže urobiť. - Č iTunes Sync alebo režimu Lietadlo problémy - to je jediný spoľahlivý a stabilné riešenie pre odomknutie iPhone 3G! - Bez straty signálu rovnako ako ostatné odomyká k dispozícii! - Okamžitý prístup k 1000 je Aplikácie pre iPhone! - Okamžitý prístup k 1000 je Aplikácie pre iPhone! - 100% pracovnej, 100% spoľahlivý, 100% bezpečnosť! Extra Funkcia Unlock Naše riešenie umožňuje, aby "Útek z väzenia" váš iPhone. Tým sa pridá Cydia a Inštalačný aplikácie do svojho iPhone. Tieto vám umožní pridať tisíc aplikácií zadarmo na váš iPhone, rovnako ako hry, atď

Sťahujte tu: iPhone Unlocking Software 3.14.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Windows Files Recovery Software 3.0.1.5Novinka

Windows FAT NTFS partition files recovery tool recover lost audio video songs

Orientačný preklad: Windows FAT NTFS súbory nástroj pre obnovu obnoviť stratené audio video piesne

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.72 MB

Selkie Quick File Transfer 3.6.0.Novinka

Selkie QFT is fast, easy file transfer for less than $30.

Orientačný preklad: Selkie QFT je rýchly, jednoduchý prenos súborov za menej než 30 dolárov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 28.61 MB

Paragon Drive Copy Professional 11Novinka

Performs any migration, no matter the source or target!

Orientačný preklad: Vykonáva nedochádza k migrácii, bez ohľadu na zdroj alebo cieľ!

Licencia: Demo | Veľkosť: 49.98 MB

Removable Media File Recovery 3.0.1.5Novinka

Removable media data recovery tool recovers lost files from formatted USB drive

Orientačný preklad: Vymeniteľné médiá nástroj pre obnovu dát využíva stratené súbory z naformátovaná disk USB

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

NTFS Hard Disk Data Recovery 3.0.1.5Novinka

Repair deleted NTFS file system partition lost due to unbootable hard disk drive

Orientačný preklad: Opravy vypúšťa systému súborov NTFS oddiel stratené kvôli počítač nepodarí spustiť pevný disk

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.72 MB

Windows Vista Data Recovery Software 4.8.3.1Novinka

Professional data recovery utility restore damaged file rescue crashed partition

Orientačný preklad: Profesionálny nástroj pre obnovu dát obnoviť poškodený súbor záchranu poškodenej oblasti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

Memory Stick Files Salvage Tool 3.0.1.5Novinka

Pro duo multimedia card data retrieval software restore rescue memory card files

Orientačný preklad: Pre duo multimediálnej karty načítanie dát softvér obnoviť súbory na záchranu pamäťové karty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.58 MB

Chrome Backup 2011 1.0.3.14Novinka

Backup your Google Chrome profile quickly and easily with Chrome Backup 2011

Orientačný preklad: Zálohovanie profilov Google Chrome.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

ZipRecovery 1.6.1007Novinka

ZipRecovery is a data recovery program for corrupted Zip archives (.ZIP)

Orientačný preklad: ZipRecovery je obnovenie dát program pre poškodených ZIP archívy (. ZIP)

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.49 MB

Najsťahovanejšie programy