Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

iPhone Unlocking Software 3.14.4

Autor: Unlock iPhone Inc
Licencia: Data Only
Veľkosť: 99.18 MB
Cena: 23.99 $
Počet stiahnutí: 12771
Dátum pridania: 2009-10-02
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

iPhone, iPod, iTouch, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, Mac OS X, Mac Other, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu iPhone Unlocking Software:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér iPhone Unlocking Software vo verzií 3.14.4 od autora Unlock iPhone Inc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu iPhone Unlocking Software je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér iPhone Unlocking Software ..

Popis od autora programu - Unlock iPhone Inc v anglickom jazyku:

We have developed our own unique iPhone unlocking solution and we are confident to say that our unlock is the safest, most easiest iPhone Unlocking solution on the market today.

Our solution is simple and failsafe, and will fully unlock any version iPhone, completely hassle Free, without having to worry about updates or complicated instructions!

Our Solution Enables you to activate any iPhone on any network, any carrier, any SIM card. No need to provide any information to AT&T, This is not a technical hardware unlock, No need to soldering/opening your iPhone. You can restore your iPhone to original state, You can use it on as many iPhones you want, works with any iPhone, any Provider, any Simcard! Fully iPhone optimized.
Unlock Any network:

Our iPhone Unlock Solution is Proven to work with many networks like T-Mobile, O2, Orange, Telefonica, Vodafone, AT&T, TIM, Telstra and Many Others.

The solution we provide for unlocking your iPhone is the easiest and safest solution available today. Unlocking is as simple as pressing a few buttons. The Video Instructions inside our Membersarea explain the process step by step.
Signup now and use your iPhone with any SIM card and any network worldwide!

Features
- FULL Unlock for Any Network! Worldwide!
- ALL Functions Working!(Includes 3G Data network and GPS!)
- Very Easy unlock, no knowledge required! Anyone can do this.
- No iTunes Sync or Airplane mode issues
- This is the ONLY Reliable & Stable unlock Solution for the iPhone 3G!
- No Signal Loss like other Unlocks available!
- Instant Access to 1000's of iPhone Applications!
- Instant Access to 1000's of iPhone Applications! - 100% Working, 100% Reliable, 100% Safe!

Extra Features
Our Unlock Solution allows your to "Jailbreak" your iPhone. This will add the Cydia and Installer Application to your iPhone. These will allow you to add thousands of Free applications to your iPhone, like Games,etc.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vyvinuli sme vlastný unikátny iPhone odblokovanie riešenie a sme si istí, že naša odomknúť je najbezpečnejšie a najjednoduchšie iPhone Uvoľnenie riešenia na súčasnom trhu. Naše riešenie je jednoduché a zabezpečený proti poruchám, a bude plne odomknúť všetky verzie iPhone, úplne bezproblémová, bez toho aby sa museli starať o aktualizácie alebo zložité návody! Naše riešenie umožňuje aktivovať akýkoľvek iPhone na akejkoľvek sieti, musí byť každý dopravca, akoukoľvek SIM kartou. Nie je potrebné, aby poskytol všetky informácie, ktoré AT & T, to nie je technického vybavenia odomknúť, netreba spájkovanie / otvorenie telefónu iPhone. Môžete obnoviť váš iPhone do pôvodného stavu, môžete použiť na ľubovoľnom počte iPhone chcete, pracuje so všetkými iPhone, každý poskytovateľ akékoľvek simcard! Plne optimalizované pre iPhone. Odomknúť Akékoľvek sieť: Naše iPhone Odomknúť riešenie je preukázané, že pracovať s mnohými sietí, ako T-Mobile, O2, Orange, Telefonica, Vodafone, AT & T, TIM, Telstra a mnoho ďalších. Toto riešenie ponúkame pre odblokovanie iPhone je najjednoduchšie a najbezpečnejšie riešenie sú dnes k dispozícii. Uvoľnenie je rovnako jednoduché ako stlačenie niekoľkých tlačidiel. Video inštrukcie vnútri našej Membersarea vysvetliť proces krok za krokom. Prihláste sa teraz a používať iPhone s akoukoľvek SIM kartou a akejkoľvek siete po celom svete! Vlastnosti - Full Unlock pre každú sieť! Po celom svete! ! - Všetky funkcie Názov (zahŕňa dátové siete 3G a GPS!) - Veľmi ľahko odomknúť, bez znalosti! Ktokoľvek môže urobiť. - Č iTunes Sync alebo režimu Lietadlo problémy - to je jediný spoľahlivý a stabilné riešenie pre odomknutie iPhone 3G! - Bez straty signálu rovnako ako ostatné odomyká k dispozícii! - Okamžitý prístup k 1000 je Aplikácie pre iPhone! - Okamžitý prístup k 1000 je Aplikácie pre iPhone! - 100% pracovnej, 100% spoľahlivý, 100% bezpečnosť! Extra Funkcia Unlock Naše riešenie umožňuje, aby "Útek z väzenia" váš iPhone. Tým sa pridá Cydia a Inštalačný aplikácie do svojho iPhone. Tieto vám umožní pridať tisíc aplikácií zadarmo na váš iPhone, rovnako ako hry, atď

Sťahujte tu: iPhone Unlocking Software 3.14.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

iMobileTool Windows Mobile Backup Suite 3.10Novinka

Powerful windows mobile backup software to backup your windows mobile data

Orientačný preklad: Výkonný windows mobile zálohovací softvér pre zálohovanie vašich dát windows mobile

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.77 MB

Outlook Express Backup 2.03Novinka

Outlook Express Backup is a backup and synchronization tool for Outlook Express

Orientačný preklad: Outlook Express Backup je zálohovací a synchronizačný nástroj pre aplikáciu Outlook Express

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.08 MB

Best Data Recovery 5.8.4.1Novinka

Best data recovery and backup tool rescues missing file from formatted hard disk

Orientačný preklad: Najlepšie pre obnovu dát a nástroj pre zálohovanie zachraňuje chýbajúci súbor z pevného disku vo formáte

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.87 MB

Disk Repair Utilities 4.0.1.6Novinka

Restore lost data from crashed HDD by downloading FAT partition recovery tool

Orientačný preklad: Obnovenie stratených dát z havarovaných HDD stiahnutím FAT nástroj pre obnovu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.48 MB

File Recovery Free 5.8.4.1Novinka

Premium data recovery tool restores erased data from formatted multimedia cards

Orientačný preklad: Premium dáta obnoví nástroj pre obnovu vymazaných údajov z formátu multimediálnych kariet

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.87 MB

Backup Software Langmeier 5.5Novinka

An easy-to-use tool that allows you to backup files and folders on your PC.

Orientačný preklad: Jednoducho použiteľný nástroj, ktorý umožňuje zálohovať súbory a priečinky v počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.42 MB

BackUp Maker 6.2Novinka

Create data-backups with ease (CD/DVD and FTP supported).

Orientačný preklad: Vytvoriť zálohu údajov s ľahkosťou (CD/DVD a FTP podporuje).

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.30 MB

Digital Camera Images Recovery 4.8.3.1Novinka

Formatted digital cam recovery software salvage inaccessible images file formats

Orientačný preklad: Formátovali digitálna kamera softvér pre obnovu záchranné neprístupné obrázky formáty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

RollBack Rx Software - Professional 8.1Novinka

RollBack Rx Pro - Go Back Minutes, Hours, even Months... Easily Roll Back PC's

Orientačný preklad: Vrátenie Rx Pro - ísť späť minúty, hodiny, dokonca mesiace... Ľahko vrátiť PC

Licencia: Commercial | Veľkosť: 53.16 MB

Najsťahovanejšie programy