Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MacroVirus - Virus, Adware, Spyware 2.12

Autor: earpy.co.uk
Stránka: www.earpy.co.uk
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.00 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 991
Dátum pridania: 2008-08-26
Aktualizácia: 2011-09-28

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Antivírusy

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu MacroVirus - Virus, Adware, Spyware:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MacroVirus - Virus, Adware, Spyware vo verzií 2.12 od autora earpy.co.uk. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MacroVirus - Virus, Adware, Spyware je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MacroVirus - Virus, Adware, Spyware ..

Popis od autora programu - earpy.co.uk v anglickom jazyku:

The award winning MacroVirus antivirus software removes and repairs infected computers quickly and easily, to get your computer back and working as fast as when it was new. MacroVirus also scans for and removes Spyware, Worms, Trojans, Dialers, Email Virus and parasites from your computer, giving you back the performance levels you experienced when your PC was new.

Virus review studies show that over 90% of computers are infected by virus or malware according to official figures, these viruses are often downloaded from the internet without you even knowing. MacroVirus spyware removal scans and removes all of these threats.

You should be concerned about computer security and Viruses, Spyware and Malware because every time you enter personal or financial details into a website, these details can be intercepted and used in credit card or identity theft.

Unscrupulus websites can download nasty software to your desktop or add themselves to your internet favourites.

Each website you visit and the pages you click on can be monitored by Adware and used to track your every movement, this data and confidential details from your PC can be collected and sold without your knowledge or permission.

Extra toolbars and search bars are often included with Malware, adding themselves to your browser, slowing your computer down and tracking your every move a virus remover is the only solution.

The computers settings and defaults can be changed or even your browser homepage hijacked if you don't have virus protection from these computer virus.

Malware, Spyware and Viruses slow down your PC and use up your hard disk space, infecting your computer until it no longer runs fast or produces frequent errors.

Each time you download software or a file from the internet or click on a pop-up advert you risk getting infected. If you try to connect to the Internet without antivirus (anti virus) or malware protection, research has showed you will be infected.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Oceňovaný antivírusový softvér MacroVirus odstráni a opravy infikovaných počítačov rýchlo a ľahko získať počítač späť a pracujú rovnako rýchlo ako keď bolo nové. MacroVirus tiež kontroluje pre a odstraňuje Spyware, červy, trójske kone, dialery, E-mail vírus a parazitov z vášho počítača, dáva vám späť výkonnostné úrovne ste skúsený, keď bol nový PC.

Vírus preskúmanie štúdie ukazujú, že viac ako 90% počítače sú infikované vírusom alebo malware podľa oficiálnych údajov, tieto vírusy sú často stiahnuté z internetu bez toho, aby ste dokonca vedel. Odstránenie spyware MacroVirus vyhľadá a odstráni všetky tieto hrozby.

Mali by ste byť znepokojený zabezpečenia počítača a vírusov, Spyware a Malware, pretože zakaždým, keď zadáte osobné alebo finančné údaje do webovej stránky, tieto podrobnosti môžu byť zachytený a používaných v kreditnej karty alebo krádežou identity.

Unscrupulus stránky môžete stiahnuť nasty softvér na pracovnú plochu alebo sami pridať do vašich internet favoritov.

Každej webovej stránky, ktoré navštevujete a stránky kliknite na možné monitorovať Adware a používa na sledovanie vaše každý hnutie, tento údajov a dôverné údaje z vášho PC mohli zozbierať a predávať bez vášho vedomia alebo povolenia.

Ďalšie panely s nástrojmi a vyhľadávanie bary sú často súčasťou Malware, pridanie sami do vášho prehliadača, spomaľujú počítač a sledovanie váš každý presunúť virus odstraňovač je jediným riešením.

Počítače nastavenia a predvolené nastavenia možno zmeniť alebo dokonca svoju domovskú stránku prehľadávača scudzenie Ak nemáte ochrana proti vírusom z týchto počítačový vírus.

Malware, Spyware a vírusy spomaliť počítač a použite vášho pevného disku, napadnutí počítača, kým to už beží rýchlo alebo vyrába časté chyby.

Zakaždým, keď budete prevziať softvér alebo súboru z internetu alebo kliknite na pop-up inzerát, riskujete, že získanie infikované. Ak sa pokúsite pripojiť k internetu bez antivírus (anti vírus) alebo ochrana pred škodlivým softvérom, výskum ukázala, vám bude infikované.

Sťahujte tu: MacroVirus - Virus, Adware, Spyware 2.12

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

W32/StartPage Trojan Removal Tool. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/StartPage Trojan.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu zistiť a odstrániť W32/StartPage Trojan.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.41 MB

W32/Adload Trojan Removal Tool. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/Adload Trojan.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu detekovať a odstrániť W32/Adload Trojan.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

W32/Banker Trojan Removal Tool. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/Banker Trojan.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu zistiť a odstrániť W32/bankár Trojan.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.44 MB

W32/Fraudload trojan curing program. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/Fraudload trojan.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu detekovať a odstrániť trójske W32/Fraudload.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

W32/Inject Trojan Removal Tool. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/Inject trojan.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu zistiť a odstrániť W32/zasúvanie trojan.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.39 MB

Rising Antivirus Free Edition 23.00Novinka

Free antivirus provides extensive and continuous protection for your computers.

Orientačný preklad: Zadarmo antivírus poskytuje rozsiahlu a neustálu ochranu pre vaše počítače.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 71.33 MB

W32/Mydoom Worm and its variants removal 8.5Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/Mydoom Worm and its variants.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu detekovať a odstrániť W32/Mydoom červ a jeho varianty.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.42 MB

W32/Small.HNM Trojan removal tool. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove all types of W32/Small.HNM.

Orientačný preklad: Tento vírus nástroj pre odstránenie bude detekovať a odstrániť všetky typy W32/Small.HNM.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.32 MB

W32/Heur Trojan Removal Tool. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/Heur Trojan.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu detekovať a odstrániť W32/Heur Trojan.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.57 MB

Najsťahovanejšie programy