Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MacroVirus - Virus, Adware, Spyware 2.12

Autor: earpy.co.uk
Stránka: www.earpy.co.uk
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.00 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1145
Dátum pridania: 2008-08-26
Aktualizácia: 2011-09-28

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Antivírusy

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu MacroVirus - Virus, Adware, Spyware:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MacroVirus - Virus, Adware, Spyware vo verzií 2.12 od autora earpy.co.uk. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MacroVirus - Virus, Adware, Spyware je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MacroVirus - Virus, Adware, Spyware ..

Popis od autora programu - earpy.co.uk v anglickom jazyku:

The award winning MacroVirus antivirus software removes and repairs infected computers quickly and easily, to get your computer back and working as fast as when it was new. MacroVirus also scans for and removes Spyware, Worms, Trojans, Dialers, Email Virus and parasites from your computer, giving you back the performance levels you experienced when your PC was new.

Virus review studies show that over 90% of computers are infected by virus or malware according to official figures, these viruses are often downloaded from the internet without you even knowing. MacroVirus spyware removal scans and removes all of these threats.

You should be concerned about computer security and Viruses, Spyware and Malware because every time you enter personal or financial details into a website, these details can be intercepted and used in credit card or identity theft.

Unscrupulus websites can download nasty software to your desktop or add themselves to your internet favourites.

Each website you visit and the pages you click on can be monitored by Adware and used to track your every movement, this data and confidential details from your PC can be collected and sold without your knowledge or permission.

Extra toolbars and search bars are often included with Malware, adding themselves to your browser, slowing your computer down and tracking your every move a virus remover is the only solution.

The computers settings and defaults can be changed or even your browser homepage hijacked if you don't have virus protection from these computer virus.

Malware, Spyware and Viruses slow down your PC and use up your hard disk space, infecting your computer until it no longer runs fast or produces frequent errors.

Each time you download software or a file from the internet or click on a pop-up advert you risk getting infected. If you try to connect to the Internet without antivirus (anti virus) or malware protection, research has showed you will be infected.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Oceňovaný antivírusový softvér MacroVirus odstráni a opravy infikovaných počítačov rýchlo a ľahko získať počítač späť a pracujú rovnako rýchlo ako keď bolo nové. MacroVirus tiež kontroluje pre a odstraňuje Spyware, červy, trójske kone, dialery, E-mail vírus a parazitov z vášho počítača, dáva vám späť výkonnostné úrovne ste skúsený, keď bol nový PC.

Vírus preskúmanie štúdie ukazujú, že viac ako 90% počítače sú infikované vírusom alebo malware podľa oficiálnych údajov, tieto vírusy sú často stiahnuté z internetu bez toho, aby ste dokonca vedel. Odstránenie spyware MacroVirus vyhľadá a odstráni všetky tieto hrozby.

Mali by ste byť znepokojený zabezpečenia počítača a vírusov, Spyware a Malware, pretože zakaždým, keď zadáte osobné alebo finančné údaje do webovej stránky, tieto podrobnosti môžu byť zachytený a používaných v kreditnej karty alebo krádežou identity.

Unscrupulus stránky môžete stiahnuť nasty softvér na pracovnú plochu alebo sami pridať do vašich internet favoritov.

Každej webovej stránky, ktoré navštevujete a stránky kliknite na možné monitorovať Adware a používa na sledovanie vaše každý hnutie, tento údajov a dôverné údaje z vášho PC mohli zozbierať a predávať bez vášho vedomia alebo povolenia.

Ďalšie panely s nástrojmi a vyhľadávanie bary sú často súčasťou Malware, pridanie sami do vášho prehliadača, spomaľujú počítač a sledovanie váš každý presunúť virus odstraňovač je jediným riešením.

Počítače nastavenia a predvolené nastavenia možno zmeniť alebo dokonca svoju domovskú stránku prehľadávača scudzenie Ak nemáte ochrana proti vírusom z týchto počítačový vírus.

Malware, Spyware a vírusy spomaliť počítač a použite vášho pevného disku, napadnutí počítača, kým to už beží rýchlo alebo vyrába časté chyby.

Zakaždým, keď budete prevziať softvér alebo súboru z internetu alebo kliknite na pop-up inzerát, riskujete, že získanie infikované. Ak sa pokúsite pripojiť k internetu bez antivírus (anti vírus) alebo ochrana pred škodlivým softvérom, výskum ukázala, vám bude infikované.

Sťahujte tu: MacroVirus - Virus, Adware, Spyware 2.12

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

W32/Poison Backdoor Removal Tool. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/Poison Backdoor.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu detekovať a odstrániť W32/jed Backdoor.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.414 MB

Abacre Antivirus 1.0Novinka

Increase your computer’s security with new generation antivirus!

Orientačný preklad: Zvýšenie zabezpečenia počítača s novou generáciou antivírus!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Trojan Slayer 2.0.0Novinka

Protect your computer from Trojans. No Trojan lists required.

Orientačný preklad: Chrániť váš počítač pred trójskymi koňmi. Č Trojan zoznamy povinné.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

W32/XPACK Trojan Removal Tool. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/XPACK Trojan.

Orientačný preklad: Tento nástroj slúži na odstránenie a detekovanie trojanu W32/XPACK.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.36 MB

a-squared Free 4.5.0.27cNovinka

Scans your computer for malware software: Trojan Horse, Dialer, Worms, Spyware

Orientačný preklad: Prehľadá váš počítač na prítomnosť malware softvér: trójske kone, dialery, červy, spyware

Licencia: Freeware | Veľkosť: 82.40 MB

W32/Fraudload trojan curing program. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/Fraudload trojan.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu detekovať a odstrániť trójske W32/Fraudload.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

W32/Mytob Worm and its variants removal 6.5Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32/Mytob Worm and its variants.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu zistiť a odstrániť červ W32/Mytob a jeho varianty.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

W32/MultiFirst Trojan Removal Tool. 1.0Novinka

This virus removal tool will detect and remove W32//MultiFirst Trojan.

Orientačný preklad: Tento nástroj na odstránenie vírusu detekovať a odstrániť W32 / / MultiFirst Trojan.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.38 MB

Spam Buster 1.11.0Novinka

Delete junk e-mail from 12 pop accounts, runs in system tray

Orientačný preklad: Odstraňujte nevyžiadané e-maily od 12 pop účtov, beží v systémovej lište

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.07 MB

Najsťahovanejšie programy