Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

ID Backup Manager 1.2

Autor: Fastlink2
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.07 MB
Cena: 47 $
Počet stiahnutí: 756
Dátum pridania: 2007-10-20
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu ID Backup Manager:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ID Backup Manager vo verzií 1.2 od autora Fastlink2. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ID Backup Manager je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ID Backup Manager ..

Popis od autora programu - Fastlink2 v anglickom jazyku:

ID Backup Manager is a utility program designed for registering an automatic backup of your vital system files on any media storage type, like CDs or DVDs. It allows you to later restore all of your files with a simple push of a button.

Main Features:

- Backups and protects your vital information
- Offers differential backup mode
- Encrypts using the efficient Rijndael algorithm
- Compresses and stores all personal files
- Stores backups of Windows drivers

Detailed features:

- ID Backup Manager makes backups for any kind of file, folder or directory, using time stamps and differential versions according to your preferences.
- Stores backups on multiple supports, such as remote FTP servers, network drivers, CDs or DVDs, ZIP, HDD and floppy disks.
- Offers three different backup modes: full, differential and incremental. Depending on the kind of backup files you desire to make, on how many files you consider vital and need to protect, you can choose the one that better suits your needs.
- ID Backup Manager encrypts backup-files using the AES awarded winner, Rijndael algorithm, the most efficient algorithm available.
- Uses compressing methods derived from Zlib, Ppm, and Bzip to allow you to choose one of the following options for your stored backups: compressed, uncompressed, or compressed encrypted files.
- Stores all backup information in different folders, organizing them in order to make it simpler for you to restore them at a later time. Backup option-files include: Backup "Application Data" Folder, "Desktop" Folder, "Favorites" and ''My Documents" Folder, storing also backups for Outlook and Outlook Express, Address Book and Emails.
- Securely stores backups for Widows drivers for your computer's drivers and even for Windows Registry. With this exclusive feature, ID Backup Manager provides best backup services available.
- Provides a logging and reporting list, letting you know what and when it was backed up.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ID Backup Manager je nástroj, program určený pre registráciu automatické zálohovanie životne dôležitých systémových súborov na ľubovoľné médium typu úložiska, ako sú CD alebo DVD. To vám umožní neskôr obnoviť všetky súbory s jednoduchým stlačením tlačidla. Hlavné vlastnosti: - Zálohovanie a chráni životne dôležité informácie - ponúkne rozdielovú zálohu režimu - zašifruje pomocou efektívny algoritmus Rijndael - Komprimuje a ukladá všetky osobné súbory - Obchody zálohovanie ovládačov Windows Podrobné vlastnosti: - ID Backup Manager umožňuje zálohovanie pre akýkoľvek typ súboru, priečinok alebo adresár, pomocou časových pečiatok a diferenciálnej verziách podľa vašich preferencií. - Obchody zálohovanie na viac podporuje, ako sú vzdialené FTP servery, sieťové ovládače, CD alebo DVD, ZIP, HDD a diskety. - Ponúkne tri rôzne režimy zálohovania: plné, diferenciálne a inkrementálny. V závislosti od druhu záložné súbory si prajete, aby sa, na koľko súborov, ktoré považujete za dôležité a je treba chrániť, si môžete vybrať ten, ktorý lepšie vyhovuje vašim potrebám. - ID Backup Manager šifruje zálohovanie-súborov pomocou AES pridelené víťazovi, Rijndael algoritmus, najefektívnejší algoritmus k dispozícii. - Používa kompresiu metód odvodených z Zlib, PPM, a BZIP vám umožní vybrať si jednu z nasledujúcich možností pre uloženej zálohy: komprimované, nekomprimované alebo komprimované šifrované súbory. - Obchody všetky zálohovanie informácií v rôznych zložkách, ich usporiadanie tak, aby to pre vás jednoduchšie obnoviť ich neskoršiu dobu. Možnosť zálohovania-súbory obsahujú:. Backup "Application Data" zložka "Desktop" zložka "Favorites" a''My Documents "zložky, ukladanie aj zálohovanie pre Outlook a Outlook Express, Address Book a e-maily - Bezpečne ukladá zálohy pre vodiča vdovy . pre vášho počítača a dokonca aj ovládače pre Windows Registry Vďaka tejto exkluzívnej funkcie, ID Backup Manager poskytuje najlepšiu zálohovacie služby k dispozícii. - poskytuje logovanie a reportovanie zoznamu, takže môžete vedieť, čo a kedy bola zálohované.

Sťahujte tu: ID Backup Manager 1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

iPod MP3 Songs Recovery 4.8.3.1Novinka

iPod deleted file recovery utility retrieves lost iTunes library and video clips

Orientačný preklad: iPod zmazaný súbor Recovery Utility získa stratené knižnice iTunes a videoklipov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

Recovery for OneNote 2.1.0938Novinka

Recovery for OneNote fixes damaged Microsoft OneNote files (.ONE)

Orientačný preklad: Využitie pre opravy poškodených OneNote Microsoft OneNote súbory (. ONE)

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.76 MB

Olympus XD Card Recovery Software 4.0.1.6Novinka

Memory card data manager utility restores all missing data from USB memory card

Orientačný preklad: Pamäťová karta správca dát nástroj obnoví všetky chýbajúce dáta z pamäťovej karty USB

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.82 MB

Twin Folders 4.3Novinka

File Synchronizer and Backup utility. Able to access FTP folders.

Orientačný preklad: File Synchronizer a Backup. Mať prístup k FTP zložiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.87 MB

Recover NTFS Files 4.0.1.6Novinka

NTFS data retrieval tool restores missing files from partitioned hard disk drive

Orientačný preklad: NTFS dáta obnoví načítaní nástroj chýbajúce súbory z oddielov pevného disku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Laptop Vista Data Recovery Tool 3.0.1.5Novinka

Windows erased data recovery utility rescue lost hard disk partition information

Orientačný preklad: Windows vymazať data recovery utility na záchranu stratených pevného disku informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.72 MB

Backup Island 5.5.1.0Novinka

ONLINE BACKUP WITH BACKUP ISLAND! Your Offsite Backup Leader

Orientačný preklad: ONLINE ZÁLOHOVANIE S ZÁLOHOVANIE OSTROV! Mimo zálohovanie Leader

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.032 MB

SyncFolder 2.4Novinka

Easy-to-use but powerful synchronization and backup-tool with many features

Orientačný preklad: Easy-to-použitie, ale výkonný synchronizáciu a zálohovanie-nástroj s mnohými funkciami

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.85 MB

BackupAssist 5.3Novinka

Simple, affordable & reliable windows server backups to a range of destinations.

Orientačný preklad: Jednoduché, cenovo dostupné a spoľahlivé zálohovanie systému Windows Server na rad destinácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 20.91 MB

Najsťahovanejšie programy